Hayatınızın herhangi bir döneminde psikolojik açıdan yardıma, desteğe veya sadece paylaşmaya ihtiyaç duyduğunuz anlarda, alanında uzman psikolog ve psikolojik danışman kadromuz hizmetinizdedir. Bireysel danışmanlık hizmetinde günlük hayat sorunları, kaygı, depresyon, özgüven sorunları, içe kapanma, takıntılar, korkular, uyku ve yeme bozuklukları gibi birçok sorun karşısında bilimsel teknikler çerçevesinde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Yetişkinler kelimeler aracılığıyla iletişim kurarken, çocuklar iletişim kurmak için oyunu kullanırlar. Oyun aracılığıyla çocuklar duygularını ve düşüncelerini ifade ederler. Oyun, bilinçli bir şekilde kullanıldığında başlı başına iyileştirici bir aktivitedir. Alanında uzman çocuk gelişimcilerimiz ve psikologlarımız oyun odalarımızda oyun terapi hizmeti sunmaktadır.

Aile ve çift danışmanlığında, aile bireyleri arasında yaşanan sorunlar bir danışman eşliğinde gözden geçirilmektedir. Burada kişiler arasındaki ilişkiler incelenmekte ve sağlıklı bir iletişim kurulması amaçlanmaktadır. 

Danışmanlık esnasında aile danışmanı bir aracı olarak değil, tarafların sağlıklı iletişim kurmasını ve ilişkiyi onarmasını sağlayan bir kanal olarak görev yapmaktadır. 

Kurumumuzda psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan birçok zeka, kişilik, dikkat ve gelişim testi uygulanmaktadır. 

En yaygın kullanılan testler

Zeka Testleri: WISC-4, WISC-R

Kişilik Testleri: MMPI

Gelişim Testleri: AGTE, Metropolitan Okul Olgunluğu

Dikkat Testleri: MOXO

Grup terapisinde benzer özelliklere ve ortak sorunlara sahip bir grup danışan, ruh sağlığı uzmanı/uzmanları ile bir araya gelmekte ve benzer sorunlar üzerinden konuşularak grup içi paylaşımlar yapılmaktadır. Grup terapisi kişilerarası iletişimi ve paylaşımı arttırdığından olumlu sonuçlar alınan terapi türlerinden biridir. 

Kurumumuzda talebe bağlı online ve yüz yüze olarak psikoloji alanında yaygın kullanılan testlerin ve tekniklerin eğitimi verilmektedir. aynı zamanda alanda uzman isimlerle söyleşi ve toplantılarımız gerçekleşmektedir.

Moxo Dikkat Performans Testi DEHB Dikkat Eksikliği Hiperaktivite